ระบบบริการข้อมูลตัวแทน
Agent Information Service Center

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ ระบบบริการข้อมูลตัวแทน (Agent Information Service Center) เว็บไซต์สำหรับฝ่ายขายบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ท่านจะได้รับทราบข่าวสารจาก "ประชาสัมพันธ์ข่าวฝ่ายขาย" และความสะดวกสบายในการสอบถามข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ , รายละเอียดตัวแทนและผลงาน ทุกเรื่องที่ตัวแทนต้องการ

คำแนะนำ
อ่าน ข้อกำหนด และ ข้อแนะนำก่อนเข้าระบบ ก่อนใช้งานจริง จะยิ่งทำให้ใช้ได้สนุกมากขึ้น

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน, คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 4058


Browser ที่เหมาะสมกับการใช้งาน - IE11, Edge, Firefox, Safari และ Chrome